ברוכים הבאים לבית הספר "הדסים"

מצורפים טפסי רישום לעולים לכיתות א' ותלמידים חדשים בכיתות ב'-ו' 

בהצלחה לכולם!

את הטפסים יש להעביר לתיבה הנמצאת בכניסה לביה"ס עד ליום ד' ה-15.7.2020 .

כניסה למערכת