בית הספר הדסים בצור הדסה

לפניות ובקשות ניתן לשלוח הודעה.

פרטי בית הספר ליצירת קשר: 

טלפון ראשי: 02-5330648

פקס: 02-5345068

כניסה למערכת