קדימויות ודרכי הוראה

קדימויות ודרכי הוראה

בבסיס העבודה של בית הספר שלוש קדימויות:

 

1-     חינוך לערכים יהודיים, ציוניים והומניסטים.

 

2-     טיפוח והעמקה של החשיבה וההבנה בתרבות ה.ל.ה. (הערכה למידה והוראה).

 

3-     עבודת צוות ושיתוף הקהילה.

 

 

חינוך לערכים יהודיים, ציוניים והומניסטים

טקסי ראש חודש-

מתקיימים באחריות הכיתות במטרה להעמיק את החינוך לערכים יהודיים מתוך לוח השנה העברי וערכים הומניסטיים הקשורים לתוכנית "מפתח הלב".

 

 מושג ערכי מארגן-

בכל שנה נבחר מושג ערכי מארגן ונושאים מרכזיים המלווים את העשייה החברתית, ערכית ולימודית. בשנת הלימודים תשע"ב

 מתמקד בית הספר בערך " מעורבות חברתית" . כל דרג בוחר כיצד ליישם מושג ערכי זה.

אחריות-

המושג "אחריות" מלווה כל עשייה של הילדים והמורים כאחד.לשם כך , לכל כיתה יש אחריות כיתתית ולכל תלמיד יש תפקיד.

  בנוסף פועלות קבוצות רבות של תלמידים בעלי תפקידים: משמרות זה"ב, נאמני הסעות, חונכים, נאמני ספורט שגרירי בריאות,

 

בוני וועדת אתר בית הספר ועוד.

חונכות

כחלק מהטמעת ערך האחריות והמעורבות החברתית, מתקיים בית הספר פרויקט חונכות בו תלמידי הכיתות הגבוהות חונכים את התלמידים

 הצעירים במפגשים קבועים סביב נושאים שונים.

 

 

חינוך לבריאות בשילוב השמירה על אורח חיים מקיים 

מטרת התוכנית היא  לחנך  את התלמידים לסגל לעצמם אורח חיים בריא בתחילת דרכם. טיפוח אחריות לבריאות אישית, חברתית וסביבתית-

אימוץ התנהגות בריאותית כדרך חיים בבית ובסביבה. הטמעת תחום הבריאות כחלק מתרבות החיים בבית הספר, הקניית ידע, כלים והרגלים

 לבחירת התנהגות מקדמת בריאות.

 

בית ספר ירוק מתמיד-

בית הספר הינו בית ספר "ירוק מתמיד" המכיר בחשיבות החינוך הסביבתי ואף שואף לגדל אזרחים המודעים לשימוש מושכל בטבע.
בתוכנית הלימודים משולבים שיעורי טבע, בעלי חיים, חקלאות ושמירה על הסביבה. 
תלמידים אחראים על איסוף בקבוקים וסוללות, קיימות פעילויות שונות של מחזור ומדי שנה מתקיים "שוק קח-תן".

הפסקה פעילה

מידי יום מתקיימת  בבית הספר "הפסקה פעילה ". התורמת ליצירת אקלים מיטבי ונותנת מענה לשונות ולצרכי התלמידים.

את ההפסקות מפעילים מורים, וכן תלמידים בתחומים שונים: נאמני בעלי החיים מפעילים את פינת החיי, חברי מועצת התלמידים

 

 מארגנים משחקים שונים, נאמני ספורט מארגנים  משחקים ותחרויות, נאמני הגברה אחראים על הפעלת מערכת ההגברה והקרנת סרטים.

 

טיפוח והעמקה של החשיבה וההבנה בתרבות ה.ל.ה. (הערכה למידה והוראה)

תהליכי הערכה

בית הספר שואף להוביל למיצוי יכולותיו של התלמיד במישור הלימודי והחברתי.

לביה"ס  תוכנית "הערכה" ייחודית, במטרה להכשיר את התלמידים ללקיחת אחריות אישית,להתמודדות, להפעלת ביקורת ושיקול דעת.

 

תהליכי ההערכה הינם חלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה, כשהמוקד הוא

       "הערכה עצמית".

שיח מיטבי
שיח המתקיים על פי כללים וסדר קבוע:
שאילת שאלות – מרמות חשיבה שונות, השהייה– המתנה עד למתן תגובה,
תגובת התלמיד– בעזרת ביטויי לשון קבועים: רוצה להתייחס… להוסיף…לחלוק…לסכם…
ותגובת המורה
– חיזוק, סיכום והכללה.

שיעורי העשרה
בביה" ס קיימים שיעורי העשרה במטרה לחשוף בפני הילדים מגוון אפשרויות
 בחירה, תוך מתן מענה לימודי, רגשי וחברתי:  מוסיקה, דרמה, אומנות הקרקס,
 חממה וטיפול בבעלי חיים.

  שיעורי העשרה אלו נעשים בפיצול של חצאי כיתות, המאפשר  למידה איכותית בקבוצות קטנות.

 

עבודת צוות ושיתוף הקהילה

 

בית הספר נמצא בקשרים רצופים ותומכים עם הרשות המקומית, וועד הישוב והורים פעילים.

חברי הנהגת  ההורים של בית הספר, שותפים פעילים בקידום פרויקטים פדגוגיים, פרויקטים הקשורים למבנה בית הספר והסביבה הלימודית, ומסייעים בייצוג קהילת בית הספר מול גורמי חוץ.  

 

כניסה למערכת