מכתב מנהלי מטה יהודה בנוגע למתווה המוצע לשנת הלימודים תשפ"א

‏ט"ו אב תש"פ

‏05 אוגוסט 2020

לכבוד:

שר החינוך מר יואב גלאנט

מנכ"ל המשרד מר עמית אדרי

הנדון: מכתב מנהלים.ות מטה יהודה בנוגע למתווה שנת לימודים תשפ"א

שלום רב,

לפני מספר ימים פורסם מתווה שנת הלימודים תשפ"א.

אנו רוצים להאיר השלכה קרטית של מתווה זה על העמקת אי השוויון בחינוך.

 העמקת הפער שתוכנית זו עושה בין מי שיש לו למי שאין לו:

 בין מי שיש לו קהילה חזקה שתוכל לגייס משאבים, חללי לימוד בחוץ ובפנים, הורים שיפתחו את ביתם ויתנו מיכולתם  – למי שאין לו.

בין מי שיש לו בית חזק מתפקד פנוי לקיים "חינוך הברידי" המבוסס על יומיים למידה בבית הספר לאורך שנת לימודים מלאה-  למי שאין לו.

בין מי שיש לו מוקד שליטה פנימי, אחריות אישית, יכולת להניע ולארגן את עצמו ללמידה גם אם התנאים לא מיטביים – למי שאין לו.

התפקיד המרכזי של חינוך הוא להוביל לשינוע חברתי ולצמצם פערים. כאנלוגיה על ה"תלבושת האחידה" שמטרתה לצמצם ולו במעט את הנראות של פער כלכלי, תפקיד הכיתה ובית הספר הפיזי לאפשר גם יכולת להנתק מאתגריי היום-יום , מהבית שמתקשה לתפקד, מהשכונה הלא מטופחת ולנסות להתמסר ללמידה בכיתה נקיה עם קירות מדברי חינוך, תוכנית זו מבטלת את הבסיס הזה.

השלכה נוספת היא חוסר הביטחון והסיכון בהשארת ילדים בני 11-12 לבד בבית למשך ימים ארוכים, כשההורים בעבודה. עפ"י תפיסתנו, הילדים זקוקים בגיל זה להשגחה ולחברה ומצב בו יישארו לבד בביתם במשך ימים ארוכים – עלול להביא לנזק רגשי ובריאותי.

מעבר לכך, ראינו כי החל מה- 1.7.2020 , בוטלו לחלוטין ה"קפסולות". כיתות אוישו עד 28 תלמידים, רב- גילאי. בנוסף, בחיי היום יום מעבר לשעות בית הספר, הילדים מתערים אלו עם אלו .

התאריך של 1.9.2020 הוא יום בשנה. מה הוביל לשינוי כה קיצוני זה? מהו ההסבר הבריאותי אותו נוכל לתת להורים ולתלמידים על הפגיעה הקשה בחינוך?

אנו בוחרים לפנות עכשיו, כדי לבקש חשיבה מחודשת על המתווה.

בקשה זו לא מצריכה עוד תקציב ועוד כ"א. רק התעקשות על בחינת המציאות גם מערכי ויעדי החינוך, עם הסבר רציונאלי לתוכנית שתבנה.

בברכה,

מנהלים ומנהלות

ומנהל החינוך

 

מטה יהודה

כניסה למערכת